Genellikle süt dişleri bebek altı ayını doldurduktan sonra çıkmaya başladığı bilinmektedir. Süt dişleri yaklaşık olarak 3 yaşında tamamlanır. Altı ay ile üç yaşına kadar 20 süt dişi bulunmaktadır. Bu dişlerde yapısal farklılıklarından dolayı çürük ve aşınmaya daha fazla görülmektedir.

Süt dişleri 6 yaşına gelindiğinde yerlerini daimi dişlere bırakmaya başlarlar. Karışık dişlenme dönemi olarak adlandırılan bu durum 13 yaşına kadar devam eder. Süt dişlerinde oluşan çürükler, yeni oluşan daimi dişlerin sağlığını da olumsuz etkiler.

Tedavi hizmetleri

Pedodonti kliniğimizde 0-15 yaş arası çocuk hastalara hizmet sunulmaktadır.

Bu hizmetler;

  • süt dişlerinde ve daimi dişlerde bulunan diş çürüklerinin tedavileri,
  • ağız-diş sağlığının idamesi için uygun görülen koruyucu diş hekimliği uygulamaları,
  • ağız-diş-çene bölgesinde meydana gelen travma olgularının müdahaleleri,
  • bebek, çocuk ya da adölesanlarda ortaya çıkabilecek ağız hastalıklarının teşhis ve tedavileri,
  • genel anestezi ya da sedasyon altında yapılan diş tedavileridir.

Süt dişlerinde tedavi

Süt dişlerindeki çürükler; diş çekimi, amputasyon, dolgu ve kanal tedavisi gibi işlemler ile tedavi edilir. Süt dişlerinde yapılan tedaviler daimi dişleri etkilemez. Ama süt dişlerinde bulunan çürükler ve oluşabilecek iltihabi durumlar daimi dişleri olumsuz etkiler.

Herkesin Ağız ve Diş Sağlığını Önemsiyoruz.

Koruyucu Diş Hekimliği

Ağız ve diş sağlığı acısından diş çürüklerinin tedavi edilmesi ve yapılan tedaviler çok önemlidir.  Diş fırçalama alışkanlığının çocuğa kazandırılması, şekerli ara öğün sayısının azaltılması, diş hekiminin gerekli gördüğü durumlarda özel ağız bakım ürünlerinin kullanılması ve koruyucu diş hekimliği uygulamalarının profesyonel olarak yapılması gerekmektedir.  Çürük riski yüksek çocukların yanısıra çürük oluşumunun engellenebilmesi için çürüksüz çocuklarda da fissür örtücüler ve topikal fluor uygulamaları gibi koruyucu diş hekimliği tedavileri faydalı ve gereklidir.

Genel Anestezi ve Sedasyon altında diş tedavileri

Zihinsel yada sistemik  bir problemi bulunan ve yapılması gereken diş tedavileri sırasında yeterli uyumu gösteremeyen çocuklar için genel anestezi ya da sedasyon altında gerekli diş tedavilerinin yapılması mümkündür.

Scroll to Top